výrobky z recyklovanej gumy

volajte: 0905 230 847
e-mail: info@regumami.sk

Informácie

Výrobný sortiment našich dodávateľov v súčasnej dobe obsahuje približne 800 rozmerových a farebných druhov a variantov výrobkov. Všetky naše produkty sú vyrábané lisovaním (príp. štiepaním alebo rezaním) gumového granulátu po rozdrvení pneumatík a iných gumových odpadov rôznych akostí a vlastností podľa druhu použitia, resp. želania zákazníka.

Elastické a protipádové povrchy

Oblasť elastických povrchov ( komunálnej sféry) je veľmi rozmanitá z hľadiska použití (aplikácií), rozmerov, tvarov i farieb. Oblasť použitia sú rôzne športoviská, ihriská, telocvične, fitness-centrá, pešie zóny, rekreačné plochy, obloženie terás a balkónov, elastické dlažby z materiálu GR 800, obrubníky, schodnice, retardéry apod.

ELTEC membrány a pásy v kvalite FS 700 sa veľmi dobre hodia v hrúbkach od 5 do 15 mm ako elastická vrstva pod polyuretánové (PU) -povrchy telocviční, fitnes centier, posilňovní a iných vnútorných podlahových systémov (napr. plávajúce podlahy, apod.). Protipádové povrchy GR 800 opatrené zospodu “zmäkčovacím profilom” majú rovnaké použitie ako elastické povrchy s garanciou bezpečnej výšky prípadného pádu až z 3 metrov. U týchto výrobkov sa dodacie lehoty pohybujú už od 2 týždňov podľa množstva a dohody. U ostatných bližšie nešpecifikovaných výrobkov spracovávame konkrétne ponuky podľa dopytu resp. požiadaviek zákazníka alebo projektanta. Výrobky v tejto oblasti doporučujeme potencionálnym zákazníkom ponúkať na kľúč, tzn. vrátane položenia.

Pokladanie elastických (hladkých) povrchov je vhodné vykonávať na rovné, pevné (tuhé) podklady – najlepšia je betónová doska,  zhutnený kamenný prach pre hrúbky min. 30 mm. Pokiaľ nie je betón porézny(dovoľujúci vsakovanie dažďovej vody), je nutné urobiť podklad do nepatrného spádu(cca 0,5 – 1%), aby sa nehromadila pod gumovou doskou voda.

Tieto elastické povrchy (do hrúbky 30 mm) je nutné k podkladu lepiť, pri spádovanom betóne je možné lepiť celoplošne, pri poréznom betóne sa môže lepiť formou bodov alebo pruhov lepidla. Najlepšie pre tieto účely sú lepidlá resp. tmely polyuretánové (dvoj- alebo jednozložkové). Pred lepením musí byť povrch suchý, zbavený mechanických nečistôt (prachu) a zbavený mastnôt (je vhodná penetrácia riedeným lepidlom).

Pokladanie protipádových povrchov je prakticky zhodná iba s tým rozdielom, že protipádové povrchy sa vyrábajú v hrúbkach od 40 do 100 mm a od  cca 70 mm nie je potrebné tieto povrchy lepiť k podkladu, musia však byť v tomto prípade zlepené na tupo medzi sebou alebo skolíkované. Tieto povrchy sú na spodku opatrené zmäkčovacím profilom, ktorý okrem iného aj  uľahčuje odvodnenie plochy.

Elastická dlažba (zámková, parketová, dlaždice 500×500 mm) sa kladie väčšinou bez lepenia k podkladu (pri hrúbke min. 40 mm), pre tieto prípady však sú dlaždice typu 62700 opatrené otvormi pre kolíkovanie plastovými kolíkmi o priemere 16 mm. Parketovú dlažbu doporučujeme lepiť k sebe na tupo (hr.. 40 mm). Zámková dlažba je vybavená zámkami pre skladanie jednotlivých častí do seba, čím vlastne vznikne celistvá plocha. Menšie hrúbky dlažieb doporučujeme lepiť pri dodržaní rovnakých podmienok ako u elastických príp. protipádových povrchov.

Elastické i protipádové povrchy je možné dodávať s tzv. prebarvenou EPDM vrchnou vrstvou (bežné odtiene sú červená, zelená, modrá, žltá, príp. melíre s čiernou alebo ich vzájomné farebné kombinácie). Vrstva EPDM je vysoko odolná UV-žiareniu, oteruvzdorná a vysoko stabilná.

Priemyselné izolácie a elastické membrány

Oblasť priemyslu je rovnako veľmi široká a tiež  je predovšetkým vhodná na použitie tlmiacich a elastických vlastností gumy. ELTEC membrány a pásy v kvalite FS 700 alebo GR 850 FS (GR 900 FS), prípadne HVD 1000 sa veľmi úspešne používajú ako podkladové, dilatačné alebo len ako deliace vrstvy medzi zdrojom vibrácií (hluku) a okolitou stavbou, resp. zariadením. Dosky alebo membrány FS 700 sú naviac vhodné aj z hľadiska protihlukového (pohltivosť a odrazivosť zvuku sa pri určitom spektre frekvencií blíži výsledkom napr. molitanu). Elastické dosky alebo pásy ELTEC GR 850 FS nachádzajú široké uplatnenie v oblasti priemyslu, dopravy a stavebníctva, najlepšie ako materiály potláčajúce vibrácie (napr. do základov strojov, budov, koľajníc, dištančné pásy, protišmykové pásy apod.). Je možné dodávať podľa technických požiadaviek zákazníka v rozmeroch 2000×1000 mm (alebo v menších prírezoch na zákazku) a v hrúbkach od 5 do 60 mm.

Spôsob aplikácií (pokladania) je závislý na druhu použitia, vo svojej podstate je ale treba vždy pamätať na to, že gumové membrány akejkoľvek tvrdosti a húževnatosti vždy potrebujú pevný podklad, voči ktorému tvoria izolačnú vrstvu. Je možné ich lepiť, skrutkovať či inak upevňovať na konštrukcie, voľne pokladať (napr. vodorovné antivibračné podložky strojov a zariadení), alebo sa môžu aj zaliať čerstvým betónom (statické izolácie základov stavieb, nosníkov, pilierov, vozoviek …..). Pri týchto aplikáciách opäť pripomíname, že gumové membrány a pásy je možné aj priamo na mieste jednoducho  rezať, deliť či inak upravovať, k tomu sú najvhodnejšie strojné alebo ručné rotačné nože (bezzubové).

Elastické povrchy sa vyznačujú vysokým kročajovým útlmom, pri hrúbke materiálu 40 mm je to 25 až 30 dB.

Tlmiace systémy v doprave

Oblasť tlmenia vibrácií a hluku v doprave predstavuje jeden z hlavných výrobných smerov našej spoločnosti a jeho úspešnosť a atraktívnosť spočíva v predaji nielen jednotlivých dielov, ale celých tlmiacich systémov. Podľa dohody vedení spoločností je PRAGOELAST Praha výrobcom týchto dielov a spoločnosť SEDRA Praha  je obchodná spoločnosť, ktorá tieto systémy ponúka. Jedná sa predovšetkým o tlmenie vibrácií  železničných a električkových tratí (podštrkové rohože USM 550 a USM 700), tvarové tlmiace diely do koľajníc všetkých druhov prispôsobených na typ upevnenia koľajnice k pražcu, resp. základu (tvarovky- bokovnice NT1, NT3, Ri60, S49, R50, R65, PH37a, Ri53N, 35G atď.). K týmto systémom patria tiež zálievky päty koľajníc (BETEC, Addiment), špárové bitúmenové zálievky pre povrch vozoviek (SEDRAFER Spezial), opláštenie rozchodnic, špeciálne SEDROU vyvinuté plastové PU-pätné profily, odolné proti starnutiu a ďalšie výrobky. Bežné garancie u týchto typov sú 2 – 5 rokov a životnosť dosahuje až 25 rokov pri dodržaní stanovených podmienok technológie montáže. Pri dojednávaní zákaziek je potrebné presné stanovenie problémovej oblasti s následným technickým jednaním o spôsoboch a možnostiach tlmenia a následné vypracovanie ponuky vo variantoch podľa želania zákazníka (zadávateľa, investora).

Tieto systémy dosahujú až 90% útlmu vibrácií a okolo 35% útlmu hlučnosti).
Do tejto oblasti tiež patria aj protihlukové panely.

Obecné informácie

Pokiaľ v cenníku a v iných materiáloch nie je  inak výslovne uvedené, jedná sa o základné prevedenie v čiernej farbe. Ďalšie základné farby sú tehlová a zelená.

Veríme, že sme Vám predstavili náš výrobný sortiment vhodnou a ucelenou formou a prípadné ďalšie informácie Vám radi poskytneme.

Výber technických parametrov

Všeobecný technický list.*

Vážení zákazníci, obchodní partneri,

výrobky z recyklovanej gumy značky ELTEC tvoria na spotrebiteľskom trhu od r. 1978 overený systém výrobkov určených pre mechanickú, zvukovú a antivibračnú ochranu v priemysle/ potrubia, podlahy, steny, základy budov a strojov…/ v stavebníctve / terasy, balkóny, logie, schodištia, ploché strechy, zimné záhrady…/ v komunálnej sfére / pešie zóny, detské ihriská, športoviská- tenis, volejbal, basketbal a iné, rekreačné zariadenia, fittness zariadenia …/ v poľnohospodárstve / dlažby, chodníky, podstielky…
Osobitnú kategóriu tvoria výrobky pre potlačenie hluku a vibrácií v železničnej a cestnej doprave.
Vstupným materiálom výrobkov sú opotrebované pneumatiky ako aj iný gumový odpad, z ktorého sa drvením a triedením získava čistý granulát / GR /, vláknina / FS /. Ďalšou zložkou je hĺbkovo farbený syntetický kaučuk pod značkou EPDM. Po zmiešaní s polyuretánovým pojivom a lisovaním za tepla vznikajú výrobky, ktoré tvoria našu širokú ponuku cez 700 druhov výrobkov. Farbením pojiva vzniká farebná škála výrobkov. Životnosť výrobkov je overovaná počas celej doby trvania výroby a je stanovená pri bežnom používaní a údržbe na min. 25 rokov.

Technické parametre
Rozmery od 300×300 mm do 1000×2000 mm a hrúbky 5 – 100 mm
Farba čierna, tehlová, zelená, sivá, EPDM-červená, modrá, žltá, zelená, biela + kombinácie
Objemová hmotnosť 600 – 1150 kg/m3
Pevnosť v ťahu 0,3 – 0,97 Mpa
Ťažnosť 21 – 113 %
Tvrdosť SHORE A 48 – 74
Odrazová pružnosť 40 – 43 %
Odolnosť -40 C – +180 C
Tepelná rozťažnosť pri 20C + – 1 % – a aj zamrznutý ľad zväčšuje rozmer min. o 1 %.

 
(Na pevnom podklade je možné gumu v zime ohradiť, zaliať vodou a vytvoriť klzisko.)

Výrobky sú hygienicky nezávadné !!!

Spôsoby kladenia: voľne, kolíkovaním alebo lepením o pevný podklad.
Podklady :
spevnené – štrkopieskové, kameninové a pod
pevné – betón, asfalt, kov, drevo a pod. Tieto podklady musia byť vyspádované 0,5-1 % a odvodnené.

Špeciálna ponuka:
S ponukou týchto výrobkov ponúkame aj návrhy a aplikácie v oblasti ochrany pred hlukom a vibráciami s meraním pred a po realizácii zákazky s vyhotovením protokolu.

REFERENČNÉ STAVBY:
BRATISLAVA– podzemné garáže Alexia, detské ihriská: Dúbravka, Medická záhrada, Lamač, Štrkovec, Kramáre, TRENČÍN, TRNAVA, BREZNO, LIPTOVSKÝ JÁN,- hotel 1. Máj, Demänovská dolina, Holíč, Lučenec, Banská Bystrica … a rada súkromných akcií: Michalovce, Bardejov, Vojany, Prešov, Ružomberok, Martin, Žilina, Čadca, Dubnica/Váhom, Nové mesto/Váhom, Zlaté Moravce apod. Športové povrchy: ZŠ Sučany, ZŠ Martin, ZŠ Turany, ZŠ Holíč, ZŠ Svit, SOŠ L. Mikuláš, ZŠ Mikušovce, T. Lomnica, Hurbanova Ves, Revúca, Brezno.
V poľnohospodárstve: – ČR – Kochánov, Zadní Třebáň, – SR – Habovka, Novoť, Martin – Bystrička .
Železničné prejazdy: – Slovnaft BA, Skloplast TT, Dubovec, Jesenské, Košice, Vysoké Tatry, Medzibrod – BB.
Odhlučnenie električkových tratí: – Bratislava, Košice.

Internetové stránky od Blueweb.