výrobky z recyklovanej gumy

volajte: 0905 230 847
e-mail: info@regumami.sk

Názov výrobku

Mobiliár

Popis výrobku

Výrobky z recyklovanej gumy si už našli uplatnenie aj v moderných urbanizačných zónach miest a obcí, kde úspešne dopĺňajú estetické prostredie veľkokapacitných sídiel obyvateľov.

Výhodu je jednoduchá montáž (kotvenie o podklad), vysoká životnosť, odolnosť násilnostiam a počasiu.

Tieto výrobky je možné vo veľkom uplatnosťvať na sídliskách, v nákupných centrách, na parkovískách, na peších zónach centier miest a pod. Dajú sa využiť ako:

  • spomaľovacie retardéry
  • pätníky
  • stĺpiky
  • kvetináče
  • obrubníky
Technické parametre
Farba: rôzne farby
Objemová hmotnosť: 850 kg/m3
Hrúbka a rozmery: rôzne podľa typu výrobku

Produktové fotografie

Fotogaléria realizácií

Na stiahnutie

mobiliarCertifikát 412203685_GR 850 FS

Internetové stránky od Blueweb.